Φωτογράφιση στο καρνάγιο της Ν. Μηχανιώνας

Φωτογράφιση στο γραφικό καρνάγιο
554