Θεσσαλονίκη – on the go

Μία εικόνα … πόσα συναισθήματα και σκέψεις είναι ικανή να γεννήσει ?
Μία φωογραφία από την παραλία της Θεσσαλονίκης!

604