Άνοιξη… μικρή, τρυφερή, παιδούλα…

Άνοιξη! Η αναγέννηση της φύσης! Οι αντανακλάσεις του χρυσίζοντως φωτός…

96