Χειμώνας

Χειμώνας! Κρυώνουν μόνο αυτοί που δεν είναι καλά ντυμένοι...!
583