Θεσσαλονίκη – Λευκός Πύργος

Ο Λευκός Πύργος θεωρείται το σήμα κατατεθέν της πόλης …

641